Practitioner NL

Doelgroep

Deze PRINCE2 Practitioner training is bedoeld voor personen die regelmatig aan projecten deelnemen of projecten ondersteunen en daarin een sturende functie hebben, zoals stuurgroepleden, projectmanagers, projectleiders, teammanagers en managers van facilitaire afdelingen.

Korte inhoud

Deze PRINCE@ Practitioner cursus verschaft de deelnemer inzicht in de diverse PRINCE2 -processen, -componenten, -technieken en hun onderlinge samenhang. Specifieke PRINCE 2 technieken worden aan de praktijk getoetst middels een scenario, terwijl tevens algemene projectmanagement technieken aan de orde komen. 

 Het inzicht verwerven in en begrijpen van alle elementen;
 Het kunnen toepassen van de projectmanagement methode;
 De cursist wordt zich bewust van de eigen rol in een project;
 De cursist verwerft inzicht in hoe te handelen met betrekking tot:
- de opstart en initiatie van het project;
- de aansturing en escalatie binnen het project;
- de oplevering van projectrapportages en -producten;
 De training is voorbereidend op het PRINCE2 Practitioner examen.

Voorkennis

Voor deze PRINCE2 Practitioner opleiding is de voorkennis: PRINCE 2 Foundation en HBO werk- en denkniveau

Invulling

 de PRINCE2 Practtioner cursus wordt klassikaal gegeven;
 de volgorde van de training is conform het 'natuurlijke verloop' van een project;
 er wordt veel gebruik gemaakt van praktijkopdrachten op basis van een scenario; middels praktijkopdrachten worden de essentiële elementen verdiept; 
 dit scenario beschrijft een onderneming die een veranderingsproces moet doorlopen waarvoor de cursist de aangewezen Project Manager is. Het scenario maakt gebruik van alle mogelijke invloeden en belanghebbenden in een project;
 de opdrachten worden zowel in groepsverband als individueel gemaakt. Tevens wordt gebruik gemaakt van een rollenspel; 
 afhankelijk van het niveau van de groep en de vragen van de individuele deelnemers wordt aandacht besteed aan verdere verdieping van de theorie.

Specifieke inhoud

Onderdelen van de training zijn:
- Verdieping van alle PRINCE2® elementen
- Algemene projectmanagement technieken

Literatuur en materiaal
Aan elke cursist wordt onderstaand materiaal uitgedeeld:
 ‘Managing Successful Projects with PRINCE2’
 syllabus met daarin o.a. opgenomen:
- casus en opdrachten
- overzichten 
- algemene managementtechnieken


Twice Interaction is een geaccrediteerd trainingsinstituut (ATO) op het gebied van PRINCE2®.

PRINCE2® is a registered trade mark of the Cabinet Office
Comments