PRINCE2 NL‎ > ‎

Voordelen

PRINCE2 voordelen
PRINCE2 levert een organisatie aanzienlijke voordelen op met als ultiem doel dat de bijdrage van projecten aan de doelen en business plannen van de organisatie geoptimaliseerd worden. Een opsomming van enkele voordelen van PRINCE2:

1.     Een bewezen Best Practice en 'governance' van projectmanagement voor uw organisatie. 
2.     Van toepassing op elk type project - en aanvullend op specialistische, industriespecifieke modellen en technieken.
3.     Eén taal voor iedereen die in projecten werkt waardoor de communicatie wordt verbeterd. 
Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden in projecten.
4.     Focus op producten (deliverables) zodat helder wordt gemaakt wie wat moet doen, wanneer, waarom en voor wie.
5.     Plannen sluiten aan op informatiebehoeften van de diverse nivo's in het projectmanagement team.
6.     Management by Exception zorgt ervoor dat het management zijn tijd efficiënt besteed.
7.     De focus op de Business Case zorgt ervoor dat de bedrijfsdoelen en de bijdrage van het project steeds voor ogen worden gehouden.
8.     Efficënte voortgangsrapportages.
9.     Betrokkenen (stakeholders) worden goed betrokken bij plannen en besluiten.
10.   Leren van ervaringen is een centraal element in de methode zodat uw organisatie steeds beter wordt in het management van projecten.
11.   De herhaalbaarheid en het hergebruik van processen, templates en andere elementen van de methodiek zorgen voor optimale efficëntie.
12.   Aan de hand van PRINCE2 kunnen audits op projecten worden uitgevoerd om de organisatiebelangen te borgen. 

PRINCE2® is a registered trade mark of the Cabinet Office
Comments