Directing PRINCE2

Het boek "Directing Succesful Projects with Prince2" beschrijft de gedachtegang van het OGC over "Good Project Governance". In het kort komt het OGC standpunt er op neer dat alles begint en eindigt met een adequaat ingevulde en geoutilleerde Project Board, die vervolgens haar werk doet zoals het hoort en haar verantwoordelijkheden neemt zoals het hoort.

 

Acht verantwoordelijkheden?
Wat bij lezing van het boek opvalt, is de beperkte omvang van de verantwoordelijkheden van de Project Board zoals deze door het OGC worden benoemd. Het OGC beschrijft in haar nieuwste boek de verantwoordelijkheden van de Project Board als volgt:

 

1.      Verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van het project;

2.      Eenduidige richting geven;

3.      Effectief delegeren;

4.      Multi-functionele integratie realiseren;

5.      Resources toewijzen;

6.      Effectieve besluitvorming realiseren;

7.      Het ondersteunen van de project manager;

8.      Het verzekeren van effectieve communicatie.

 

Additionele verantwoordelijkheden

Deze beschrijving is relatief beperkt. Naast de door het OGC genoemde acht verantwoordelijkheden van de Board kunnen er nog vier additionele verantwoordelijkheden toegevoegd worden:

1.      Verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten van het project;

2.      Betrouwbaar zijn;

3.      Een projectcultuur scheppen waarin fouten worden benut;

4.      Customer-based zijn.

 

In het volledige artikel...

Door middel van onderstaande download button ontvangt u het volledige 'Review: de verantwoordelijkheden van de stuurgroep in projecten'. Hier komen tevens de volgende onderwerpen aan de orde:

·         Een korte toelichting

·         Verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van het project

·         Eenduidige richtlijnen


PRINCE2® is a registered trade mark of the Cabinet Office

Comments